Čer 10

Zdravím, kolegové!

Nedávno nás paní profesorka Sobotková zarazila skloněním jména Fany do podoby FANIN. To nás pochopitelně všechny udivilo, tak jsem se rozhodl dopídit se pravdy. A! Mám to. Děkuji Jazykové poradně ÚJČ AV ČR.

A jak je to tedy s tou naší Fany?

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=Fany&Hledej=Hledej ,  10. 6. 2009

Tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen:

- Tvoření přídavných jmen od osobních jmén zakončených ve výslovnosti  na [i]

a) Jména zakončená v psané podobě na -i

Při tvoření přídavných jmen se koncová samohláska odsouvá: Noemi – Noemin, Mimi – Mimin, Pipi – Pipin.

b) Jména zakončená v psané podobě na -y

V praxi jednoznačně převažují podoby (a ty také doporučujeme užít), u nichž je koncové y zachováno: Mary – Maryin, Bet(t)y – Bet(t)yin, Wendy – Wendyin, Tracy – Tracyin, Moly – Molyin. V menší míře se lze setkat i s podobami Marin, Bet(t)in, Wendin, Tracin, Molin. Ty odpovídají podobám šachista ← šachy, lobbista ← lobby (viz Typ lobby – lobbista), a proto je nelze hodnotit jako nesprávné. Jako nesprávné hodnotíme podoby Maryn, Tracyn. Pokud ale před -y předcházejí souhlásky /d/, /t/, /n/, nelze podoby s -y-: Wendyn, Bet(t)yn, Nanyn označit jako zcela chybné, neboť jsou analogické s podobami Betynka, Nanynka viz též Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky).

c) Jména zakončená v psané podobě na skupinu samohlásek vyslovujících se jako [i]

Přípona -in se připojuje za základové slovo: Betsey [beci] – Betseyin, Renee [reny] – Reneein. U domáckých podob Debbie [debi],  Annie [eny] je však obvyklé koncové -e odsouvat: Debbiin, Anniin.

Tak si vyberte: Fanyin laptop, Fanin laptop, i Fanyn laptop :-) . Chápu to tak, že všechny tři varianty jsou tu správně :-)

Be Sociable, Share!

written by Zdeněk \\ tags: , , ,


One Response to “Fanin laptop?”

  1. 1. Královna Viktorie Says:

    jojo, šikulka… klobouk dolu! ještě že máme ÚJČ AV ČR TMB KLAABM!!!!

Leave a Reply

*
i3Theme sponsored by Top 10 Web Hosting and Hosting in Colombia
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain